Zum Inhalt springen

Cafe Kolot Ketura

עריכת פרטי העסק

שאלות ותשובות

מי יכול לעדכן את פרטי העסק?

בעל העסק יכול לעדכן את פרטי העסק בעמוד זה לאחר הזנת סיסמה.
במידה ואתה אורח שמעוניין לדווח על טעות בפרטי העסק - יש להגיש פנייה באמצעות עמוד צור קשר.

אני בעל העסק, איך אני מקבל סיסמה לעדכון פרטי העסק?

במידה ולא יצרנו איתך קשר לקבלת סיסמה, אנא פנה אלינו באמצעות הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר.
לאחר שנאמת את זהותך כבעל העסק, נספק עבורך סיסמה לעדכון מקוון של פרטי העסק.