Zum Inhalt springen
הבטחתם לילדים שיוצאים לטיול עם האוהל החדש?

תארזו תיק, נעלי הליכה, מצפן ואולר,
קצת אוכל ובקבוקי מים.
 המדורה והתה עלינו...